מערכת מרכזית
לגוף בטחוני בישראל

אל פרויקט זה הסטודיו הגיע מצוייד ומנוסה בעיצוב חווית משתמש למערכות עבור גופים ביטחוניים שונים, יתרון זה איפשר התנעה קלה וחלקה של העבודה על הפרויקט. המערכת נבנתה במטרה להוות בסיס ליצירת מעל ל-20 מערכות ליחידות השונות בארגון, בחרנו להתחיל במערכת ניהול המידע מכיוון שהיא רלוונטית לרוב גדול של אנשים בארגון. הפרויקט היה מלא באתגרים בשל רגישות התוכן הביטחוני – לאורך התהליך היו נחוצים הרבה רגישות ותמרון על מנת להקפיד על מגבלות חיסיון המידע, דרישה של ריבוי בדרגות הרשאה וכמו כן פערים בין יכולת הפיתוח הקיימת בארגון ובית החזון האופטימלי של המערכת הסופית. עם כל זאת, בזכות תהליך יסודי, מחקר, ראיונות ובדיקות שמישות מעמיקים הגענו לתוצר שהוא תבנית עוצמתית ונוחת התאמה ליחידות הארגון השונות.

#אסטרטגית UX #קונספט #עיצוב UI #מערכות מורכבות

#מערכות לגוף בטחוני #חווית משתמש

מחקר מעמיק ומניב תובנות

את הפרויקט התחלנו במחקר ובחינה כיצד מנוהל המידע בדרך כלל ומהן הבעיות הנפוצות המתרחשות מדי יום מול המשתמש בעבודתו. משימת ציר שלנו בפרויקט הייתה להוות נקודת מבט חיצונית על המערכת הנוכחית וגיבוש תובנות על האופן בו יש לבנות את המערכת המחודשת.
ריכזנו תובנות ממקורות שונים על מנת לדייק את ארכיטקטורת המערכת ולהחליט על פונקציות הליבה שלה. ראיינו אנשי ארגון עם ניסיון בשימוש במערכת, ביצענו ראיונות עומק ומפגשי בדיקות משתמשים וצפינו במדגם משתמשים בעת עבודה. למדנו כיצד משתמשים מבצעים פעולות שונות ומנהלים תהליכים נפוצים. כל אלו ספקו לנו תובנות רבות לגבי התכונות בעלות הערך לאנשי הארגון, הבעיות הנפוצות ביותר, ומה הן הנטיות האינטואיטיביות של משתמשי המערכת. עבור כל בעייה שעלתה במחקר, סקרנו מספר פתרונות קיימים בשוק, כל סקירה של פתרון קירבה אותנו יותר לחזון ברור ומגובש.

דיוק מקסימלי ללא פשרות

לאחר פיתוח ארכיטקטורה מגובשת ברמה התפעולית והטכנית, התחלנו לעבוד על שלב מוחשי יותר – הפרוטוטייפ.

יצרנו אב טיפוס עבור מסכי מפתח של המערכת על גבי Invision וביצענו מספר בדיקות שמישות אשר אפשרו לנו לאתר חוסרים נוספים ולדייק את הפתרונות.

אתגר עיקרי בפרויקט היה יצירת גישור על פער יכולות פיתוח ה-Angular המשמש את הארגון. בחנו את האפשרות לעבור ל-React בשל עליונותה על Angular, אך לאחר בחינת יתרונות וחסרונות הוחלט שלא לבצע שינוי ולרתום לטובת הפרויקט את הידע הרחב והמבוסס של צוות הפיתוח ב-Angular. עם זאת, היה חשוב לנו שלא להתפשר על רמת דיוק מקסימלית בעת השימוש בקומפוננטות Angular ולמרות האתגר שבדבר, ביצענו זאת בהצלחה רבה.
התוצר המוגמר מהווה כיום תבנית עוצמתית המאפשרת ריבוי של מערכות, התאמה ופרסונליזציה, ברמת היחידה והן ברמת המשתמש האינדיבידואלי. התוצר מאפשר למנהלי המערכת בכל יחידה לנהל בגמישות רבה את חשיפת התוכן לפי קבוצות הרשאה ולפי דרישות אחרות.

פרוייקטים מורכבים נוספים