לקט ישראל | אתר דו״ח אובדן המזון 2019

עיצוב אתר דו״ח לקט

השנה החמישית בה מופק הדו"ח הלאומי לאובדן והצלת מזון של לקט ישראל. על פי אומדני הדו"ח, סך היקף אובדן המזון בישראל עומד על 2.5 מיליון טון, בשווי של כ- 19.7 מיליארד ₪, המהווים כ- 35% מהיקף ייצור המזון בישראל. מתוכם, קיים אובדן של מזון בר-הצלה, כלומר מזון הראוי למאכל, בהיקף של כ- 1.2 מיליון טון ובשווי של כ- 7 מיליארד ₪.

#אסטרטגיה #חוויית משתמש #עיצוב אתר

כל פרק חשוב, וכל מילה.

בין נתוני הדו״ח אינספור עובדות ומספרים חשובים, לכן היה לנו חשוב להעניק לכל אלו מקום ראוי ומייצג. בתהליך העבודה הוביל אותנו עיקרון מפתח: יצירת שכבות והיררכיות המאפשרות תצוגה ראויה של תוכן רב נפח וחשוב, יחד עם שמירה על נוחות ואטרקטיביות הקריאה על ידי המשתמש.