מערכת ניהול ובקרה לארגון

בפרויקט זה, אפיינו ועיצבנו את חווית המשתמש ואת הנראות של מערכת ניהול ובקרה המשמשת מספר רב ומגוון של צוותים ובעלי תפקידים אשר עובדים בארגון גדול ורחב פעלים. משתמשי המערכת נעזרים בה לצורך ניהול, בקרה, איסוף מידע בזמן אמת, ותיעוד באמצעות לוחות הבקרה השונים המצויים בה, לכל פאנל תפקיד שונה במערכת וכל משתמש, בהתאם לתפקידו וההרשאות שהוקצו לו, עושה שימוש בפאנלים השונים בעבודתו היומיומית.

בשל אופייה הממודר של המערכת, לצורך הדגמה חלקית, בחרנו להרחיב בכתב אודות חלק במערכת – פאנל ניהול ובקרת פרויקטים, פאנל זה מאפשר למשתמשים ליזום פרויקט, להגדיר עבורו לוחות זמנים, מיקומים גיאוגרפיים, צרכים ודרישות ולנהל את הפרויקט עד לפרטיו האחרונים, בכל רגע ומכל מקום.

גאנט המשימות

תוכן המערכת כפי שהוגש לסטודיו על ידי הלקוח הוצג ברשימת משימות ארוכה יחד עם הדרישות והצרכים עבור כל משימה. בתהליך אפיון התוכן גיבשנו מספר תרחישים ושלבי פעולה המאפשרים למשתמש זרימה ונוחות וכמו כן גובשו מספר פתרונות חזותיים, העיקרי בהם הוא הגאנט, על גבי הגאנט יכול המשתמש לארגן את הכרונולוגיה של המשימות, לחלק אותן לצוותים השונים על ידי קידוד צבע ומכל רובריקת משימה יכול המשתמש לעבור לניהול פרטים נוספים עבורה.

ניהול לוח שנה

הגדרת הפרויקט מתחילה על גבי יומן לוח שנה בו המשתמש מגדיר תאריכים ושעות עבורו. עם יצירת הפרויקט המשתמש עובר לשלב הניהולי הבא והוא הגאנט.

גיוס בעלי תפקיד ומשאבים

המערכת מאפשרת למנהל הפרויקט הקצאה של המשימות השונות לאנשי הצוות, הקצאת משאבים ואמצעים הנדרשים לפרויקט, גיוס אנשי צוות לפי מחלקות שונות, תפקידים, מאפייני שכר ועוד. הקצאת לוחות זמנים לכל משימה, תיארוך ותעדוף משימות, ניהול הלנה והסעדה של אנשי צוות לפי משך זמן הפרויקט ועוד.

תצוגת מפה

תצוגת המפה מאפשרת אינדיקציה של מיקומים חשובים בשלבי הפרויקט, שיבוץ אנשי הצוות השונים לפי המיקום בו נדרשו להתייצב, ונתונים חשובים נוספים אשר יכולים להשפיע על הפרויקט בזמן אמת.

עדכון נתונים בזמן אמת

בכל רגע, עבור כל יום ושעה, מונגשים למנהל הפרויקט נתונים, סטטוסים, עדכונים ודרישות העולות בשוטף, באופן ברור ומיידי. כל איש צוות שקיבל בקשת גיוס לפרויקט יכול לעדכן האם הוא פנוי /לא. במידה ומתעורר צורך בתגבור של אנשי צוות, משאב או כל אמצעי אחר, שינוי בלו״ז ועוד, מנהל הפרויקט נותן מענה ושולח בקשות באופן מיידי בעזרת לוח הבקרה.

היענות ועמידה בתקנים

מנהל הפרויקט יכול להגדיר מהם התקנות, ההיתרים וההגבלות השונים של הפרויקט, פונקציה זו מסייעת בהקפדה על הנ״ל.

פרוייקטים מורכבים נוספים